ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการแก๊สซิไฟเออร์จากชีวมวล ให้แก่กลุ่มบวร บ้าน โรงเรียน วัด

          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตาแก๊สซิไปเออร์จากชีวมล ให้แก่กลุ่มบวร บ้าน โรงเรียน วัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

 

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตาและโครงการเรียนดีของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตาและโครงการเรียนดี ที่ทำการสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการจัดหาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวต่อไป

 

นิทรรศการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการวิชาการ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมกัจนิทรรศการในงานนำเสนอผลงานที่โดเด่นชองหมาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่เกี่ยวกับด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการวิชาการ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

นิทรรศการบริการวิชากรในงานปนะชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ

          ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้รับเชิญให้ร่วมออกนิทรรศการงานประชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ ในโครงการขยายผลระบบผลิตแก๊สซิไฟเออร์จากชีวมวลทดแทน LPG ระดับชุมชน ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเป็นผู้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

 

ค่ายพลังงาน

          ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้รับเชิญจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ให้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้รับรูhละเข้าใจในเรื่องพลังงานมากขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ทีผ่านมา

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา

          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลแบบไหลลง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ผ่านมา ทางคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลแบบไหลลง โดยมีผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวคำต้อนรับ และดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมคณะทำงานโครงการ เป็นวิทยากรในการบรรยายการทำงาน ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นแนวทางเลือกที่สามารถนำกลับไปใช้งานในชุมชนได้ จึงได้ในความสนใจเป็นอย่างมาก

 

านรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557 - 2558

          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ พลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน ร่วมออกนิทรรศการด้านพลังงาน ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557 - 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาโดยทางสาขาวิชาฯ ได้นำเครื่องผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวลแบบไหลลง ไปจัดแสดงในงานนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมา

 

TREC 7

          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยทางคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้

 

ปรับพื้นฐานด้านการเขียนแบบเชิงวิศวกรรม

          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางบ จัดฝึกกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

อบรมเชิงปฏิบัติการทำเตาปิ้งย่างประหยัดพลังงาน

          สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางบ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำเตาปิ้งย่างให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังาน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

© 2013 by Energy Technology Program /20171030

Website is designed to support applications with firefox browser.

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ 087-7270749  แฟกซ์ 054-241079

อีเมล์ ecrc-lpru@live.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now